Profil

Základy činnosti firmy Mgr.arch. Sauer Radovan – REUAS Profit s.r.o. siahajú do roku 1993 odkedy sa začal Mgr.arch. Sauer podieľať na navrhovaní a projektovaní stavieb a interiérov.

Od roku 1997 do roku 2002 projektoval a navrhoval interiéry a stavby pre McDonald’s po celom Slovensku.

Neskôr od roku 2003 sa výrazne podieľal na výstavbe a rekonštrukciách pobočiek Istrobanky a.s.

V rokoch 2007 az 2009 sa zúčastnil na realizácii a riadení rezidenčného projektu III Veže (s 633 bytmi a 3600 m2 obchodnými priestormi) ako riaditeľ stavby a zástupca riaditeľa stavby v Bratislave na Bajkalskej ul. Projekt bol pod jeho vedením skolaudovaný v roku 2009 a uvedený do prevádzky. Uvedený projekt patrí k najúspešnejším rezidenčným projektom na Slovensku.

Od roku 1997 sa taktiež venuje navrhovaniu a výstavbe rezidenčných rodinných domov v Bratislave.

Od roku 2011 prešli aktivity Mgr.arch. Radovana Sauera (od roku 2000 Autorizovaného architekta) pod spoločnosť REUAS Profit s.r.o. Táto spoločnosť rozšírila svoje pole pôsobnosti a okrem navrhovania a výstavby exkluzívnejších rezidenčných domov zabezpečuje aj komplexné odborné služby v oblasti investičnej výstavby. Je to predovšetkým projektový management, ktorý zabezpečuje komplexné riadenie projektu od architektonickej štúdie, projektov, vybavenia všetkých potrebných povolení, samotnú realizáciu vybraného objektu, stavebný dozor, kolaudáciu, až po odovzdanie celého projektu do užívania konečnému užívatelovi. Staviame s kvalitnými odborne fundovanými profesionálmi, ktorí majú na ponúkané činnosti odbornú spôsobilosť vo výstavbe.

V roku 2012 dozoroval a manažoval výstavbu veľkej výrobnej haly pre fi. PRODAN Interiér s.r.o.

Oprávnenie vykonávať stavebný dozor

Trápia Vás detaily vo vašom dome / byte?